Oznámenie o realizácii projektu – Bezdrôtová internetová sieť na obecných priestranstvách a miestach v obci Ňárad – WIFI pre TEBA