ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Ňárade

Obec Ňárad uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného  zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov: Volebný obvod č. 1 poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3) […]

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Ňárad

Obec – Ňárad  uverejňuje  podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce. Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3) Jozef Lukács, 41 r., Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. […]

Pozvánka