Pozvánka – V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisovVás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konaťv piatok, dňa 02.02.2024 o 17:45 hod. v zasadačke Obecného úradu

POZVÁNKA – voľba HK 2024

Pozývam Vás na voľbu hlavného kontrolóra Obce Ňárad, ktoré sa bude konaťv utorok, dňa 13.02.2024 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu

POZVÁNKA

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisovVás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konaťv utorok, dňa 13.02.2024 o 18:30 hod. v zasadačke Obecného úradu

Informácia o správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – Ing. Gabriel Miklós

Informácia o správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – Sebő Zoltán

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 8. januára2024 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky