P o z v á n k a

POZVÁNKA V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisovVás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konať v pondelok, dňa 17.07.2023 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Program: Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovaniaAz ülés megnyitása, a programpontok jóváhagyása Určenie a vymenovanie zapisovateľa […]