REFERENDUM 2023 -E-mailová adresa

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obec.narad@gmail.com

Referendum Informácie pre voliča – Dátum a čas konania referenda Referendum sa koná v sobotu 21. 1. 2023 od 7:00 do 22:00 h

Zvyšovanie bezpečnosti meračmi rýchlosti v regióne MAS Podunajsko

Spolupráca medzi obcami regiónu MAS Podunajsko Obce z regiónu MAS Podunajsko o.z. sa rozhodli vytvoriť spoločný projekt prostredníctvom, ktorého by chceli zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a  návštevníkov nášho regiónu. Starostovia obcí na stretnutí sa uzniesli na vypracovaní spoločného projektu, ktorého nositeľom bude obec Dolný Štál. Cieľom projektu bude umiestnenie 14 radarových digitálnych informatívnych meračov rýchlosti, ktoré budú […]