OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov ÚZEMNÝ PLÁN, Obec Ňárad Okres Dunajská Streda, Trnavský kraj

text-oznamenie-o-strategickom-dokumente