DAROVACIA ZMLUVA uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení medzi – prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu 1 ks – Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. – 2021  • Verzió
  • Letöltés 7
  • Fájlméret 130.91 KB
  • Fájlok Száma 1
  • Dátumkészítés március 24, 2021
  • Utoljára frissített június 9, 2021