K Ú P N A Z M L U V A a z m l u v a o d o j e d n a n í p r e d k u p n é h o p r á v a uzatvorená podľa § 588 a nasl. ust. a § 602 a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení medzi nasledovnými zmluvnými stranami – Szilárd Tóth, rod. Tóth, Monika Domonkosová, Ing., rod. Domonkosová – IBV – 2020  • Verzió
  • Letöltés 13
  • Fájlméret 191.46 KB
  • Fájlok Száma 1
  • Dátumkészítés december 18, 2020
  • Utoljára frissített december 22, 2020