K Ú P N A Z M L U V A a z m l u v a o d o j e d n a n í p r e d k u p n é h o p r á v a uzatvorená podľa § 588 a nasl. ust. a § 602 a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení medzi nasledovnými zmluvnými stranami – Ladislav Nagy – 2021  • Verzió
  • Letöltés 9
  • Fájlméret 200.72 KB
  • Fájlok Száma 1
  • Dátumkészítés március 11, 2021
  • Utoljára frissített március 12, 2021