Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného záko  • Verzió
  • Letöltés 28
  • Fájlméret 62.00 KB
  • Fájlok Száma 1
  • Dátumkészítés június 18, 2020
  • Utoljára frissített június 18, 2020