Opakovaná nájomná zmluva č. 2.1/2020 uzatvorená v zmysle § 685 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v platnom znení medzi – Katarína Tárkányiová – 2020  • Verzió
  • Letöltés 5
  • Fájlméret 254.19 KB
  • Fájlok Száma 1
  • Dátumkészítés október 31, 2020
  • Utoljára frissített május 28, 2021