Opakovaná nájomná zmluva č. 2.2/2020 uzatvorená v zmysle § 685 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v platnom znení medzi – Peter Derzsi, Anna Derzsiová – 2020  • Verzió
  • Letöltés 4
  • Fájlméret 255.77 KB
  • Fájlok Száma 1
  • Dátumkészítés október 31, 2020
  • Utoljára frissített május 28, 2021