PRIZNANIE MF/013135/2023-726 k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov – od 2024

[featured_image]
Letöltés
Download is available until [expire_date]
  • Verzió
  • Letöltés 16
  • Fájlméret 1.70 MB
  • Fájlok Száma 1
  • Dátumkészítés január 1, 2024
  • Utoljára frissített január 18, 2024

PRIZNANIE MF/013135/2023-726 k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov - od 2024