VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY NA pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávania o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) – Obstaranie územného plánu obce Ňárad – 2021  • Verzió
  • Letöltés 40
  • Fájlméret 254.95 KB
  • Fájlok Száma 1
  • Dátumkészítés március 16, 2021
  • Utoljára frissített március 16, 2021