VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY NA pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávania o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) – Spevnená plocha – Zámková dlažba 510 m2 – cintorín – Obec Ňárad  • Verzió
  • Letöltés 45
  • Fájlméret 254.12 KB
  • Fájlok Száma 1
  • Dátumkészítés március 8, 2021
  • Utoljára frissített március 8, 2021