Zmluva o dielo: Územný plán, obec Ňárad uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie – Ing. arch. Janka Privalincová – 2021  • Verzió
  • Letöltés 29
  • Fájlméret 564.76 KB
  • Fájlok Száma 1
  • Dátumkészítés április 16, 2021
  • Utoljára frissített április 16, 2021