Zmluva o poskytovaní služieb v súlade s § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, zákon č. 513/91 platnom znení na splaškové odpadové vody – od producentov na území obce – 2019  • Verzió
  • Letöltés 6
  • Fájlméret 271.54 KB
  • Fájlok Száma 1
  • Dátumkészítés szeptember 3, 2020
  • Utoljára frissített október 15, 2020