Zmluva o zrušení predkupného práva uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení medzi nasledovnými zmluvnými stranami – Mgr. Tamara Hölgyeová, rod. Hölgyeová – 2021  • Verzió
  • Letöltés 15
  • Fájlméret 175.05 KB
  • Fájlok Száma 1
  • Dátumkészítés április 19, 2021
  • Utoljára frissített április 19, 2021