Informácia o správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – Kovács Attila a manž. Éva Kovács Ing, ulica Márie 666/20, 931 01 Šamorín

Informaca-o-spravnom-konani-Kovacs-Attila-a-manz.-Eva-Samorin-2021