Menovanie zapisovateľky Miestnej volebnej komisie

V zmysle zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 169, ods. 6

m e n u j e m

za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce konané

dňa 29. októbra 2022

Gabriela Csókaová

Kontakt na zapisovateľku MVK:

Obecný úrad Ňárad , Ňárad 78, 930 06

Tel.č.: +421 31 5549202, +421 903 235 157

e-mail:obec.narad@gmail.com

V Ňárade, 19.07-2022

                                                                                                           Jozef Lukács v. r.   

                                                                                                          starosta obce