Oznámenie pre kandidujúce subjekty do orgánov samosprávy obce Ňárad v roku 2022 – zapisovateľ

Oznámenie pre kandidujúce subjekty do orgánov samosprávy obce Ňárad v roku 2022 – zapisovateľ

Lehota na podanie kandidátnej listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby do orgánov samosprávy obce je :

30.08.2022 do 24:00 hod.

Kandidátne listiny sa doručujú zapisovateľovi miestnej volebnej komisie v úradnych hodinách obecného úradu alebo poštou.

Obec Ňárad upozorňuje kandidujúce subjekty, že preberanie kandidátnych listín dňa 30.08.2022 bude prebiehať nasledovne:

 V úradných hodinách od 8:00 do 16:00 hod. na obecnom úrade.

Po skončení pracovnej doby je zabezpečená cez zapisovateľku miestnej volebnej komisie :

Gabriela Csókaová

930 06 Ňárad č. 248

Tel. kontakt. : +421 903 235 157

e-mail : csokagabi11@gmail.com