Pozvánka – V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisovVás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konaťv piatok, dňa 02.02.2024 o 17:45 hod. v zasadačke Obecného úradu

Meghivo-Pozvanka-OZ-02.02.2024