Informácia o správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – Lukáš Jakl

Informácia o správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – Csáji František

        Obec Ňárad 930 06 Ňárad 78 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Č. j. OcUNA-205-002/2023                                                                 Ňárade, 13.11.2023 Vybavuje: Csókaová G. Telefón:  031/5549202 Vec: Informácia o správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane          prírody a krajiny v znení neskorších predpisov             Obec Ňárad, ako príslušný orgán štátnej správy […]

POZVÁNKA

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisovVás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konaťv utorok, dňa 17.10.2023 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu

Voľby do NR SR : E-mailová adresa

Voľby do NR SR Elektronická adresa obce na doručovanie žiadostí o voľbu poštou: obec.narad@gmail.com Hlasovacie preukazy -Voľby do NR SR Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho lístka: E-mail: obec.narad@gmail.com Voľby do NR SR : E-mailová adresa E-mailová adresa obce na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je: obec.narad@gmail.com

P o z v á n k a

POZVÁNKA V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisovVás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konať v pondelok, dňa 17.07.2023 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Program: Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovaniaAz ülés megnyitása, a programpontok jóváhagyása Určenie a vymenovanie zapisovateľa […]