POZVÁNKA – voľba HK 2024

Pozývam Vás na voľbu hlavného kontrolóra

Obce Ňárad, ktoré sa bude konaťv utorok, dňa 13.02.2024 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu

Meghivo-Pozvanka-OZ-13.02.2024-Volba-HK1-1