Objednávka – 08. 08. 2023 – Ivan Mihale – externý manažment – Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE v obci Ňárad

2/2023 – Firma Máhr

15/2023 – Mida Slovakia s.r.o.

14/2023 – Bugár BIT

13/2023 – Starlux s.r.o.

11/2023 – ARKUS s.r.o.

10/2023 – INSGRAF s.r.o.