OBJEDNÁVKA číslo: 01032024

OBJEDNÁVKA 30082023

Objednávka – 08. 08. 2023 – Ivan Mihale – externý manažment – Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE v obci Ňárad

Objednávka č. 30042023