OBJEDNÁVKA 30082023

Objednávka – 08. 08. 2023 – Ivan Mihale – externý manažment – Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE v obci Ňárad

Objednávka č. 30042023

10/2023 – INSGRAF s.r.o.