Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a zmluve o dojednaní predkupného práva zo dňa 04. 12. 2020, ktorý sa uzatvára medzi nasledovnými zmluvnými stranami – Mgr. Tamara Hölgyeová, rod. Hölgyeová – 2021

  • Version
  • Download 0
  • File Size 123.97 KB
  • File Count 1
  • Create Date április 19, 2021
  • Last Updated április 19, 2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a zmluve o dojednaní predkupného práva zo dňa 04. 12. 2020, ktorý sa uzatvára medzi nasledovnými zmluvnými stranami - Mgr. Tamara Hölgyeová, rod. Hölgyeová - 2021