VZN č. 1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp  • Verzió
  • Letöltés 16
  • Fájlméret 172.96 KB
  • Fájlok Száma 1
  • Dátumkészítés június 16, 2020
  • Utoljára frissített június 16, 2020