Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ z 14. zasadnutia schválená poslancom Obecného zastupiteľstva v Ňárade dňa 02. 02. 2020 – ZMLUVA č. PHZ-OPK1-2019-002805 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slov  • Verzió
  • Letöltés 10
  • Fájlméret 445.47 KB
  • Fájlok Száma 1
  • Dátumkészítés június 18, 2020
  • Utoljára frissített július 1, 2020