Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy – cesta Patašská – kamery- 2020

  • Verzió
  • Letöltés 2
  • Fájlméret 284.70 KB
  • Fájlok Száma 1
  • Dátumkészítés december 9, 2020
  • Utoljára frissített december 9, 2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - cesta Patašská - kamery- 2020