Voľby do NR SR : E-mailová adresa

Voľby do NR SR Elektronická adresa obce na doručovanie žiadostí o voľbu poštou: obec.narad@gmail.com Hlasovacie preukazy -Voľby do NR SR Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho lístka: E-mail: obec.narad@gmail.com Voľby do NR SR : E-mailová adresa E-mailová adresa obce na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je: obec.narad@gmail.com