Informácia o správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane          prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – Ing. arch. Ladislav Ladacsi

PDF Embedder requires a url attribute PDF Embedder requires a url attribute