Pozvánka

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisovVás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konaťv utorok, dňa 21.05.2024 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu

POZVÁNKA

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisovVás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konaťv utorok, dňa 16.04.2024 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY: INFORMÁCIA PRE VOLIĆA –

Európai parlamentiválasztásoka Szlovák Köztársaság területénTájékoztatás a választópolgárok részére

KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 23. marca 2024

1. Andrej DANKO, JUDr., 49 r., advokát, Bratislava 2. Patrik DUBOVSKÝ, Mgr., PhD., 59 r., historik, Dunajská Streda 3. Krisztián FORRÓ, 48 r., predseda politickej strany, Veľká Mača 4. Štefan HARABIN, JUDr., 67 r., dôchodca, Bratislava 5. Ivan KORČOK, Ing., 59 r., zahraničnopolitický poradca, Bratislava 6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 47 r., predseda strany, Banská […]

Informácia o správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – Jozef Hodoši