K Ú P N A Z M L U V A uzatvorená podľa § 588 a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení medzi nasledovnými zmluvnými stranami – Krisztián Holocsi, rod. Holocsi – IBV – 2022

[featured_image]
Stiahnuť
Download is available until [expire_date]
  • Verzia
  • Stiahnuť 22
  • Veľkosť súboru 148.94 KB
  • Počet súborov 1
  • Dátum vytvorenia 24 marca, 2022
  • Posledná aktualizácia 24 marca, 2022

K Ú P N A Z M L U V A uzatvorená podľa § 588 a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení medzi nasledovnými zmluvnými stranami - Krisztián Holocsi, rod. Holocsi - IBV - 2022