O Z N Á M E N I E

O Z N Á M E N I E

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Miestnej volebnej komisie a Okrskovej volebnej komisie v roku 2022 v obci Ňárad je:

obec.narad@gmail.com

V Ňárade, 05.08.2022

                                                                     ……………………………………

                                                                                       Jozef Lukács

                                                                                       starosta obce