Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy s VJM, Ňárad č. 118, 930 06 Ňárad

VYHLASENIE-vyberove-konanie-15-05-2024-MS-1