ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Ňárade

Obec Ňárad uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného  zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

  1. Melinda Bartalos, Mgr., 36 r., samostatná účtovníčka, nezávislá
  2. Kornel Csicsay, 46 r., konateľ, nezávislý
  3. Juraj Écsy, 55 r., operátor výroby,  Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia – Maďari. národnosti. regióny
  4. Alžbeta Feketeová, 65 r., dôchodkyňa, Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia – Maďari. národnosti. regióny
  5. Peter Katona, 41 r., súkromný podnikateľ, Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia – Maďari. národnosti. regióny
  6. Ladislav Ladacsi,.Ing., arch., 30 r., živnostník- architekt, nezávislý
  7. Márk Molnár, 23 r., vodohospodársky robotník, nezávislý
  8. Karol Nagy, 54 r., živnostník, Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia – Maďari. národnosti. regióny
 
 
Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.
VŇárade
Dátum:05.09.2022

predseda volebnej komisie

podpis

odtlačok pečiatky obce


2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.

3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.