Informácia o správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – Gyongyi Lendvayová

       

POZVÁNKA

Pozývam Vás na voľbu hlavného kontrolóra Obce Ňárad, ktoré sa bude konať v utorok, dňa 13.02.2024 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu

Voľby prezidenta SR 2024 : Hlasovacie preukazy – E-mailová adresa

Voľby prezidenta SR 2024 : Hlasovacie preukazy Elektronická adresa na doručenie  žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: E-mail: obec.narad@gmail.com Voľby prezidenta SR 2024 : E-mailová adresa E-mailová adresa obce na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je: obec.narad@gmail.com

Pozvánka – V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisovVás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konaťv piatok, dňa 02.02.2024 o 17:45 hod. v zasadačke Obecného úradu

POZVÁNKA

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisovVás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konaťv utorok, dňa 13.02.2024 o 18:30 hod. v zasadačke Obecného úradu

Informácia o správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – Ing. Gabriel Miklós

Informácia o správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – Sebő Zoltán

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 8. januára2024 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky